Dörröppnare/Automatik

Automatisk dörröppnare

Vi har idag även helhetslösning med att vi själva kan leverera och montera dörröppnare så som slag till skjutdörrar i offentliga platser och vi jobbar enligt EN 16005-standarden omfattar funktion och säkerhet för automatiska dörrar avsedda för EU.

 

Europastandard EN 16005
Vad omfattar EN 16005-standarden?
Standarden reglerar kraven på säkerhet för människor som passerar genom de automatiska dörrarna. Detta gäller dörrar avsedda för persontrafik, exempelvis: Slag-, skjut-, balans-, vik-, teleskop- och karuselldörrar.

Undantag: Hissdörrar, bildörrar, dörrar/portar huvudsakligen avsedda för biltrafik, industriprocessdörrar, säkerhetsdörrar(flygplatser) osv.

Detta innebär att alla automatiska dörrar för persontrafik som faller utanför gränserna för EN 16005 (Low Energy) måste utrustas med säkerhetssensorer med självtestfunktion. Den automatik och säkerhetssensor som används ska vara certifierad enligt EN 16005.

När gäller standarden?

  • EN 16005 gäller för alla nyinstallationer gjorda efter den 10 april 2013.
  • Standarden gäller inte retroaktivt.
  • Dörrpartier med automatik som skabyggas om/ändras omfattas av EN 16005.

Informationsplikt

Säljare, projektör och installatör mot slutbrukare av dörrautomatiker är skyldiga att informera köparen om de säkerhetskrav som standarden EN 16005 ställer. Detta bör göras skriftligt, så att det kan dokumenteras i efterhand. Detta är särskilt viktigt vid eventuella skadesituationer, eftersom du då kan undvika att hållas ansvarig för det inträffade.

Dokumentation

Säkerhetsdatablad/användarhandbok och märkning av dörrautomatiken (typ/modell/specifikationer).

Service/underhåll

  • Serviceavtal/årlig service av ett certifierat serviceföretag.
  • Ett kontrollschema måste fyllas i, undertecknas och levereras till sl.
Begär offert